Inne w kategoriiZobacz więcej (archiwum)

Jak oceniasz nowy serwis?

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Wysokość dodatku to 170 zł miesięcznie na dziecko, jednak nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci.
Kwotę dodatku można zwiększyć o 80 zł na dziecko, jesli posiada ono orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatek może zostać zwiększony maksymalnie o 160 zł na wszystkie dzieci.


Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje matce lub ojcu, samotnie wychowującym dziecko, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, ale tylko w przypadku, gdy nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, z powodu śmierci drugiego z rodziców, albo jeśli ojciec dziecka pozostaje nieznany.
Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u