Inne w kategoriiZobacz więcej (archiwum)

Jak oceniasz nowy serwis?

Fakty
NrTematCzas
1.Nie używanie przemocy i analizowanie przemocy fizycznej120
2.Zrozumienie używania przemocy jako taktyki kontroli120
3.Zakończenie używania przemocy120
4.Definiowanie niezastraszającego zachowania i analizowanie zastraszania i onieśmielania120
5.Zrozumienie zastraszania i onieśmielania jako taktyki kontroli120
6.Zakończenie używania zastraszania i onieśmielania120
7.Definiowanie szacunku i analizowanie przemocy emocjonalnej120
8.Zrozumienie używania przemocy emocjonalnej jako taktyki kontroli120
9.Zakończenie stosowania przemocy emocjonalnej120
10.Definiowanie zaufania i wsparcia i analizowanie izolowania120
11.Zrozumienie stosowania izolacji jako taktyki kontroli120
12.Zakończenie używania izolowania120
13.Definiowanie szczerości i odpowiedzialności i analizowanie zaprzeczania, pomniejszania i obwiniania120
14.Rozumienie użycia minimalizacji, zaprzeczania, obwiniania jako taktyki kontroli120
15.Zaprzestanie używania minimalizacji, zaprzeczania i obwiniania120
16.Definiowanie szacunku seksualnego i analizowanie przemocy seksualnej120
17.Rozumienie używania przemocy seksualnej jako techniki kontroli120
18.Zakończenie używania przemocy seksualnej120
19.Definiowanie partnerstwa, analizowanie męskich przywilejów, przemocy ekonomicznej i wykorzystywania dzieci120
20.Rozumienie używania męskich przywilejów, przemocy ekonomicznej i używania dzieci jako taktyki kontroli120
21.Rozumienie używania męskich przywilejów, przemocy ekonomicznej i używania dzieci jako taktyki kontroli120
22.Definiowanie negocjacji i sprawiedliwości, analiza wymuszania i grożenia120
23.Zrozumienie wymuszania i grożenia jako taktyki kontroli120
24.Zakończenie używania wymuszania i zastraszania120

 

VII. Spodziewane efekty

Zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie

VIII. Realizator

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu.

 

 

 


Spotkanie dnia 24 kwietnia 2007r.
dotyczące Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Świeckim z przedstawicielami służb, instytucji, podmiotów zajmujących się pomocą rodzinie.


1.Powitanie.
2. Krótkie omówienie projektu; działania dwutorowe; ofiary i sprawcy.
3. Omówienie obecnie realizowanych przez powiat działań:
- interwencja kryzysowa bez hostelu - na bieżąco
- uruchomienie działań korekcyjno-edukacyjnych od VI br.
- planowana grupa wsparcia dla ofiar przemocy – w zależności od dotacji

4. Analiza kandydatów z 2006r.120 zaproszeń/10 uczestników
5. Kierowanie sprawców przemocy w rodzinie do zakwalifikowania do programu korekcyjno-edukacyjnego do 25 maja br.
6. Planowane uruchomienie i prowadzenie grupy korekcyjno-edukacyjnej od VI – XII 2007r.
7. Deklaracja współpracy PŚ z Miastem Grudziądz dotyczącym umieszczania w hostelu OIK w Grudziądzu mieszkańców naszego powiatu.
8. Wytypowanie osób z poszczególnych służb do utworzenia lokalnej koalicji – zespołu interdyscyplinarnego ds.przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
Koordynator- pracownik PCPR – K.Gapska-Kostrzewa przy udziale Dyrektora PCPR
9. Regularne spotkania zespołu 1 raz na kwartał, w razie potrzeby częściej.
10. Kontakty-wymiana informacji – przepływ - kierowanie osób pokrzywdzonych do poszczególnych osób w instytucji !

 

Na spotkaniu wspólnie ustalono:

1. pisemne wytypowanie osób z poszczególnych instytucji do pracy w zespole interdyscyplinarnym.
2. spotkanie Dyrektora PCPR w Świeciu z Prezesem Sądu rejonowego w sprawie współpracy dotyczącej kierowania sprawców przemocy do poddania się działaniom korekcyjno-edukacyjnym
3. rozmowę przedstawicieli Policji z Prokuratorem ws. współpracy przy realizacji programu i w razie potrzeby spotkanie z Dyrektorem PCPR.

Dnia 10 maja 2007r. Zarząd Powiatu Świeckiego przyjął do realizacji System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Świeckim.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u