Jak oceniasz nowy serwis?

PUNKT WSPARCIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH RODZIN

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ( #PCPRGostyń ) udziela bezpłatnie pomocy i wsparcia specjalistycznego różnym osobom i grupom, w tym osobom z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom. Specjalnie dla tej grupy działa przy PCPR w Gostyniu (ul. Wrocławska 8 - I poziom, tel. 65 572 75 28, pcpr@gostyn.pl): Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin.

               Jest on czynny w każdą środę od godziny 15.00 do 18.00 oraz w godzinach pracy PCPR. Dyżurują w nim specjaliści: specjaliści pracy socjalnej, pedagog, psycholog czy terapeuta. Udzielają potrzebującym porad oraz specjalistycznego wsparcia. Ostatnie porady dotyczyły świadczeń dla osób z niepełnosprawnością. Wsparcie było w ostatnich przypadkach udzielane opiekunom osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osobom z niepełnosprawnością, które nie otrzymywały należnej im opieki ze strony osób najbliższych i były przez nich krzywdzone.

               Specjaliści przyjmują po uprzednim umówieniu się telefonicznym - tel. 65 572 75 28.

              

               Potrzebujący mogą też skorzystać z Telefonu Zaufania (65 572 77 99) przy PCPR w Gostyniu. W ramach tej usługi dostępnej w godzinach pracy PCPR oraz dodatkowo w środy od 15.00 do 18.00 dzięki dyżurom wolontariuszy - można uzyskać anonimowo pomoc psychologiczną, otrzymać informacje o sposobie rozwiązywania problemów. Dyżurujący przy telefonie specjaliści towarzyszą ludziom zmagającym się w samotności z przerastającymi ich problemami oraz podejmują interwencje w sprawach kryzysowych.

               Jeśli nie radzisz sobie z problemami - skorzystaj z pomocy.


Źródło: PCPR

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u