Jak oceniasz nowy serwis?

Szukasz wsparcia? Lista jednostek nieodpłatnej pomocy

Mieszkańcy powiatu gostyńskiego często szukają pomocy i czasem nie wiedzą, gdzie ją znaleźć. Dlatego została przygotowana lista  jednostek nieodpłatnego poradnictwa, pozwalająca wybrać źródło pomocy czy wsparcia. Przydaje się ona zwłaszcza, gdy problem, który się pojawił, nie ma wyłącznie charakteru prawnego.

Zdjęcie - Priscilla Du Preez na Unsplash

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Gostyniu zachęca do zapoznania się z listą nieodpłatnego poradnictwa i korzystania z niej w razie potrzeby lub informowania krewnych czy znajomych o możliwości uzyskania wsparcia. 

Dodatkowo PCPR przedstawia listę lokalnych i ogólnopolskich telefonów zaufania:

  1. 65 575 82 97  Telefon Zaufania  (Komenda Policji w Gostyniu) - całodobowy
  2. 65 572 77 99  Telefon Zaufania   (PCPR w Gostyniu) - czynny w dni robocze od 7.00 do 15.00 w środy do 18.00
  3. 116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży  - działa przez 24 h przez 7 dni w tygodniu
  4. 800 120 002  Telefon Zaufania Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Zdjęcie - Amy Hirschi na Unsplash

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, sporządzona przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu, obejmuje w szczególności: 1) poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne; 2) nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów. Zawiera także centralne instytucje lub ich jednostki organizacyjne, organizujące od lat poradnictwo specjalistyczne na podstawie odrębnych uregulowań, w tym także występujące w formie infolinii tematycznych lub innych środków porozumiewania się na odległość, z których skorzystać mogą mieszkańcy powiatu gostyńskiego.

Lista jest dostępna:

http://bip.powiat.gostyn.pl/?p=document&action=show&id=26778&bar_id=10707


Źródło: PCPR

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u