Inne w kategoriiZobacz więcej (archiwum)

Jak oceniasz nowy serwis?

Likwidacja barier

Jednym z bardzo ważnych problemów z jakim w swoim życiu spotykają się niepełnosprawni są bariery architektoniczne, które niejednokrotnie całkowicie uniemożliwiają dotarcie niepełnosprawnym do pewnych miejsc.
W związku z tym należy podejmować wszelkiego rodzaju działania, zmierzające do likwidacji barier funkcjonalnych, rozumianych jako brak dostępu lub utrudnienie w korzystaniu przez osobę niepełnosprawną z przestrzeni życiowej człowieka, na którą składa się architektura, urbanistyka, transport, komunikowanie się, a także urządzenia techniczne.

 

Likwidacja barier architektonicznych polega na wykonywaniu czynności lub podejmowaniu inwestycji, które będą miały na celu udostępnianie przestrzeni architektonicznej.
Likwidacja barier technicznych to inwestowanie w sprzęt techniczny, który pozwala osobom niepełnosprawnym na samodzielne, niezależne od innych osób funkcjonowanie.
Należy również pamiętać o likwidacji barier w komunikowaniu się, czyli na działaniach mających na celu umożliwienie osobie niepełnosprawnej porozumiewanie się z innymi ludźmi zwykle poprzez dokonywanie odpowiednich inwestycji.

 

Na likwidację barier funkcjonalnych można starać się o dofinansowanie ze środków PFRON, jeśli likwidacja barier dokonywana jest w związku z indywidualnymi potrzebami niepełnosprawnych, a także jeśli ich realizacja umożliwi albo też w zdecydowanym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności czy też kontaktów z otoczeniem.

 

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, mająca trudności w poruszaniu się oraz będąca właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w której likwiduje się bariery albo posiadająca zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym mieszka na stałe.

 

Natomiast o likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych niepełnosprawni mogą ubiegać się tylko w sytuacji, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

 

Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, jeśli:
- w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu
- w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku byli stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie osoby niepełnosprawnej
- mają zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dofinansowanie na likwidację barier funkcjonalnych następuje na wniosek osoby niepełnosprawnej złożony na odpowiednim formularzu w dowolnym czasie.
Nie obejmuje ono kosztów realizacji zadań poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.
Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych może wynieść do 80% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

Przykładowe czynności w zakresie likwidacji barier funkcjonalnych:

 

Likwidacja barier architektonicznychLikwidacja barier w komunikowaniu sięLikwidacja barier technicznych
 • budowa pochylni
 • dźwig osobowy
 • podnośnik
 • poręcze w ciągach komunikacyjnych
 • uchwyty w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
 • likwidacja progów
 • likwidacja różnic poziomów ciągów komunikacyjnych, podłóg
 • wymiana ościeżnicy i drzwi
 • podłogi antypoślizgowe
 • urządzenia wspomagające odbiór dźwięku telewizora
 • telefon ze wzmacniaczem/cewką indukcyjną
 • budzik świetlny/wibracyjny
 • sygnalizacja optyczna dzwonków do drzwi, telefonu itp.
 • instalacja dźwiękowa sygnalizacyjno-alarmowa
 • telefon
 • CB-radio
 • montaż osprzętu umożliwiającego otwarcie drzwi i okien w niestandardowy sposób
 • montaż zabezpieczenia wypełnienia skrzydła przed stłuczeniem lub wymiana skrzydła drzwi
 • zmiana sposobu oświetlenia
 • trwałe oznakowanie piktogramami budynku, w którym zamieszkuje osoba niepełnosprawna
 • zakup urządzenia umożliwiającego osobie z dysfunkcją prowadzenie samochodu
 • zakup wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym
 •  


  Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

  Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

  stat4u