Kategorie

Jak oceniasz nowy serwis?

Ogłoszenie

BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE z zakresu: OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH I DZIECI.

Dodano 20 grudzień 2010

Opis:

Od 1 października 2010 roku Grupa Doradcza Projekt sp. z o. o. rozpoczęła rekrutację na szkolenia w ramach projektu "Wykorzystaj swój wiek i doświadczenie”.
W ramach projektu zostaną zorganizowane na terenie woj. świętokrzyskiego BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE z zakresu: OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH I DZIECI.
Przewiduje się utworzenie 8 grup szkoleniowych. Wszystkim uczestniczkom szkoleń będzie przysługiwał:
• Zwrot kosztów dojazdu
• Posiłek
Szkolenie kończyć się będzie egzaminem i wydaniem zaświadczenia/świadectwa ukończenia szkolenia i nabycia określonych kwalifikacji i umiejętności.
Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety, zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, które ukończyły 45 rok życia, posiadających co najwyżej wykształcenie średnie i są zatrudnione na podstawie: umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, spółdzielczej umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru.

Dane kontaktowe:

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z:
Magdalena Plaminiak
Specjalista ds. szkoleń, promocji i rekrutacji
Tel. 12 412 13 00, 12 412 11 73, 12 294 18 64 , 605 86 62 06
e-mail: magdalena.plaminiak@gdp-krakow.pl
oraz
z biurem projektu w Kielcach
ul. Sienkiewicza 66
tel. 41 366 20 16


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2019 PCPR.info All right Reserved

stat4u