Inne w kategoriiZobacz więcej (archiwum)

Jak oceniasz nowy serwis?

Renta socjalna

Renta socjalna jest świadczeniem obligatoryjnym.


Przysługuje (na podstawie art. 27a ust. 1 i 2 ustawy) osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia niezależnie od dochodu z zastrzeżeniem, że osoba uprawniona do renty socjalnej traci prawo do renty socjalnej za miesiąc, w którym osiągnęła dochód z tytułu pracy lub działalności gospodarczej przekraczający wysokość renty. Prawo do renty socjalnej przysługuje również osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej lub w szkole wyższej, przed ukończeniem 25 roku życia, a także w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej, niezależnie od dochodu, z zastrzeżeniem, że osoba uprawniona do renty socjalnej, traci prawo do renty socjalnej za miesiąc, w którym osiągnęła dochód z tytułu pracy lub działalności gospodarczej przekraczający wysokość renty.
W 2001 roku rentę socjalną przyznano 178 658 osobom, jej średnia wysokość wynoiła 355,2 zł. miesięcznie.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u