Jak oceniasz nowy serwis?

Rodzinkowe Domy Dziecka

Rodzinkowe Domy Dziecka

Od kilku lat na terenie naszego kraju można zaobserwować powstawanie tzw. „rodzinkowych domów dziecka”. Stanowią one alternatywę dla tradycyjnych „Domów dziecka”,  które pomimo największych starań wychowawców, dyrektorów i innych pracowników nie są w  stanie zagwarantować takich warunków jakie są w rodzinnych domach.  Klasyczne placówki wychowawcze nie kojarzą się z byt dobrze, zazwyczaj są one przepełnione, dość często również, ze względów organizacyjnych rozdziela się rodzeństwa i umieszcza się je w różnych placówkach. Wzrastanie w tego typy instytucjach  często stygmatyzuje i naznacza. Idea rodzinkowych domów dziecka jest temu przeciwna. Główny cel jaki sobie stawiają ich organizatorzy to zapewnić dzieciom rodzinne warunki.  Ich powstawanie  finansowane jest przez Ministerstwo Pracy, które już w roku 2011 przekazało na ten cel blisko trzy miliony złoty.

„Rodzinkowe domy dziecka” zorganizowane są na zasadzie struktury rodziny – wychowawcy (rodzice) oraz podopieczni (dzieci). W tego typu placówkach może przebywać nie więcej niż czternaścioro podopiecznych.  Takie rozwiązanie ma sprzyjać nawiązywaniu bliskich relacji między dziećmi, a ich prawnymi opiekunami, ma być tak jak w domu rodzinnym. Kontakt między poszczególnymi osobami budowane są na podstawie kontaktu emocjonalnego, autentycznej więzi. System ten ma przede wszystkim stworzyć dzieciom pozbawionym opieki odpowiednie warunki na ich wzrost i rozwój, a także na zapewnienie podstawowych potrzeb.  

Podstawową funkcją, ale nie jedyną  jaka jest realizowana przez  „rodzinkowe domy dziecka”  to funkcja usługowo-opiekuńcza. Podopieczni mają zapewnioną całodobową opiekę rodziców. Kolejna ważną funkcją jest socjalizacyjna, tu  nad  prawidłowym wychowaniem  czuwają przybrani rodzice, którzy otaczają ich ciągłą troską i opieką. Dzieci w takich rodzinach przebywają do czasu powrotu do rodzin pochodzenia, umieszczenia ich w rodzinie zastępczej, bądź  adopcyjnej, albo do czasu ich usamodzielnienia się.  

Jest to bardzo dobra inicjatywa stwarzająca dzieciom możliwość, wychowywania się w warunkach rodzinnych. Oczywiście w takich rodzinach opiekę nad najmłodszymi oprócz „rodziców” sprawują: psycholodzy, pedagodzy, pielęgniarki oraz pracownik socjalny, którzy czuwają nad rozwojem dzieci znajdujących się w tych rodzinach, a także  funkcjonowaniem i wywiązywaniem się ze swoich obowiązków wychowawców.  Tego typu ośrodki powstały już między innymi na terenie województwa lubuskiego w: Zielonej Górze, Świebodzinie, a  także  w Żarach i Lubsku.   Wzrost i rozwój dzieci w tego typu rodzinach z całą pewnością przebiega lepiej niż w typowych domach dziecka. 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u