Jak oceniasz nowy serwis?

Kontrola ZUS

W dniach 06,07,11,14 i 15.06.2018r. została w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku przeprowadzona kontrola przez inspektora z ZUS w sprawie prawidłowości i rzetelności oblicznia składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych; ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawienie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Poniżej protokół pokontrolny:

001.jpg

002.jpg


Źródło: AC

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2019 PCPR.info All right Reserved

stat4u