Jak oceniasz nowy serwis?

Ogłoszenie o naborze na szkolenie kandydatów do pełnienia rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA SZKOLENIE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA RODZINY ZASTĘPCZEJ:  NIEZAWODOWEJ, ZAWODOWEJ, PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ POGOTOWIA RODZINNEGO, PROWADZENIA RODZINNEGO DOMU DZIECKA

"Dziecko jest źródłem nadziei. Mówi ono rodzicom o celu ich życia, reprezentuje owoc ich miłości. Pozwala również myśleć o przyszłości".

Jan Paweł II- Castel Gandolfo, 1979 r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W PŁOŃSKU

          Ogłasza nabór na szkolenie kandydatów do pełnienia rodziny zastępczej: niezawodowej, zawodowej, pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Szkolenie zaplanowane jest od marca  2019 r.

Dobro dziecka jest priorytetem, którym powinny kierować się wszelkie instytucje i osoby.  W naszym powiecie są dzieci, których rodzice nie potrafią otoczyć je właściwą opieką i wychowaniem. Zaniedbane, porzucone, nikomu niepotrzebne. Są smutne i nieufne. Marzą o rodzinie i własnym domu, w którym znajdą spokój, zrozumienie i akceptację.

W związku z powyższym prosimy i upominamy się o wrażliwość,

zrozumienie dziecka i rozważenie możliwości podjęcia się

roli rodzica zastępczego.

 Rodzina zastępcza to nie adopcja.

Pełnienie tej funkcji może być powierzone osobom, które:

1. Dają rękojmię należytego sprawowania funkcji rodziny zastępczej.

2. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona.

3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego.

4. Nie są ograniczone  w zdolności do czynności prawnych.

5. Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz dwuletnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.

6. Przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

  • Rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • Właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • Wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

8. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9. Posiadają stałe źródło dochodów.

Zakres programowy szkolenia obejmuje od 60 do 95 godzin dydaktycznych, w zależności od formy pieczy zastępczej, w tym 10 godzin szkolenia w formie praktyk w rodzinie zastępczej zawodowej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej. Szkolenie zaplanowano od marca 2019 r. i jest nieodpłatne.  Kandydatów do pełnienia rodziny zastępczej niezawodowej  i zawodowej, pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, prowadzenia rodzinnego domu dziecka zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00  lub pod  nr telefonu 23 662 75 49.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Płońsku

Agnieszka Piekarz

 

Wniosek o skierowanie na szkolenie [ pobierz ]


Źródło: PCPR (KK)

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2019 PCPR.info All right Reserved

stat4u