Jak oceniasz nowy serwis?

[PILNE] Ogłoszenie w sprawie powołania lekarzy do PZON w Płońsk

Powiatowy  Zespół  ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płońsku  informuje, że poszukuje lekarza – członka składu orzekającego.

Poszukiwany jest pilnie lekarz ze specjalizacją co najmniej pierwszego stopnia o specjalności:

- lekarz ortopeda,

- lekarz laryngolog,

- lekarz pediatra,

- lekarz chirurg,

- lekarz internista,

- lekarz neurolog,

- lekarz okulista,

- lekarz specjalista rehabilitacji medycznej,

 - lekarz specjalizujący się w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Posiadający prawo wykonywania zawodu.

1. Zadania lekarza w Zespole:

* weryfikacja złożonej dokumentacji medycznej w zakresie kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia o niezbędne wyniki badań diagnostycznych oraz inne dokumenty związane ze stanem zdrowia osoby zainteresowanej mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności;

* udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu, przeprowadzenie badania lekarskiego i wywiadu, a następnie wypełnienie na tej podstawie oceny stanu zdrowia – w trakcie posiedzenia składu orzekającego;

* wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów:

- orzeczeń o niepełnosprawności,

- orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,

2. Warunkiem niezbędnym  udziału lekarza – członka zespołu w posiedzeniach składów orzekających jest odbycie szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Warszawie, zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Szkolenia odbywają się  w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie i są bezpłatne.Warunkiem zgłoszenia do udziału w szkoleniu jest powołanie osoby zainteresowanej do składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

3. Lekarz – członek składów orzekających zatrudniony będzie w Zespole na podstawie umowy zlecenia . Przedmiotem umowy będzie wydanie stosownego orzeczenia, za które zleceniobiorca otrzymuje zapłatę.

4. Składy orzekające Zespołu zbierają się w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Płońsku, przy ulicy Popiełuszki 14, w godzinach przedpołudniowych
i popołudniowych, od poniedziałku do piątku.

Szczegółowych informacji udziela Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Płońsku Pani Justyna Strzałkowska tel. 23 662 80 09.


Źródło: PCPR_JS

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2018 PCPR.info All right Reserved

stat4u