Jak oceniasz nowy serwis?

Program dla młodzieży z pieczy instytucjonalnej i rodzinnej - prosimy o przekazanie zainteresowanym osobom.

Towarzystwo Nasz Dom we współpracy z DPD Polska Sp. z o.o .ogłasza trzecią edycję programu Kierunek Samodzielność. W ramach projektu zdolni uczniowie przebywający w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej i uczący się w ostatnich klasach liceów, techników i szkół zawodowych mogą ubiegać się o uczestnictwo w kursach, które przybliżą spełnienie ich zawodowych marzeń.

Kandydat do programu składa aplikację zawierającą opis kursu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, dlaczego szkolenie ma zostać ufundowane właśnie jemu. Przy ocenie komisja bierze pod uwagę wyniki w nauce, wysoki poziom motywacji oraz pozytywną opinię wychowawców lub opiekunów.

Poprzednie edycje  programu ukazały realne potrzeby młodych ludzi z domów dziecka i rodzinnej pieczy zastępczej u progu dorosłego życia. Udało się nam już sfinansować kursy zawodowe dla wielu uczestników.

Na tegoroczne zgłoszenia czekamy do 5 listopada (liczy się data stempla pocztowego).

Wybranym przez nas uczestnikom zapewnimy finansowe wsparcie na wybrany przez nich kurs, udział w dwudniowym szkoleniu rozwojowym  oraz roczną opieką merytoryczną.

Wszelkie informacje o programie znajdują się w Regulaminie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nim.

http://towarzystwonaszdom.pl/kierunek-samodzielnosc/

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt

Elżbieta Prządka – koordynatorka Programu

tel. 508 106 152, e.przadka@naszdom.org.pl

 

Pliki do pobrania

dokument do wypełnienia i przesłania.pdf

Regulamin.pdf


Źródło: AC

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2019 PCPR.info All right Reserved

stat4u