Jak oceniasz nowy serwis?

Środki z PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej

Powiat Świecki otrzymał środki finansowe na 2007 rok z PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych realizowane poprzez samorząd powiatowy.


Realizację zadań wykonuje PCPR w zakresie :

  • dofinansowanie działalności WTZ
  • dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
  • dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych
  • dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób fizycznych osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej
  • dofinansowanie zadań z zakresu likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych,
  • dofinansowanie zadań z zakresu sportu turystyki kultury i rekreacji dla organizacji pozarządowych podmiotów działających co najmniej 2 lata na rzecz osób niepełnosprawnych.

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2019 PCPR.info All right Reserved

stat4u