Jak oceniasz nowy serwis?

Listy do Świętego Mikołaja...

W piątek 15 grudnia  br.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. wraz z Fundacją Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego i Wydziałem Promocji Starostwa, a także Powiatowym Centrum Animacji Społecznej wspólnie zorganizowali zabawę  choinkową dla wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu tomaszowskiego.

Udział w choinkowej imprezie wzięły dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy i instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu powiatu wraz ze swoimi opiekunami. Wśród zaproszonych gości byli dyrektorzy 4 placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu wraz z wychowankami, prowadzący 2 rodzinne domy dziecka wraz z wychowankami, 3 zawodowe rodziny zastępcze pełniące funkcje pogotowia rodzinnego wraz z wychowankami. We wspólnej zabawie bawiło się ok. 70 dzieci.

Podczas spotkania Mikołaj wręczył wszystkim dzieciom wymarzone prezenty, które sprawiły im dużo radości i zadowolenia.

Różne konkursy, malowanie buziek, wspólna zabawa i inne animacje wprawiły dzieci w nastrój świąteczny oraz sprawiły,  iż na ich buziach  pojawił się uśmiech, który mamy nadzieję będzie im towarzyszył przez cały rok.

 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2019 PCPR.info All right Reserved

stat4u