Jak oceniasz nowy serwis?

Ogłoszenie o wyniku naboru na opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w projekcie „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie.

Wieruszów 07.01.2019 r.

 Ogłoszenie o wyniku naboru na opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w projekcie „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana: Pani Katarzyna Bryja zamieszkała Wieruszów.
                                                                                                                                                                                                                                                                          Uzasadnienie                                                                                                                                                                                                                                                                             
Na podstawie oceny punktowej Pani Katarzyna Bryja dostała 100 punktów:
cena brutto- 15, 00 zł – 60 pkt.  doświadczenie -40 pkt.
W/w spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Posiada odpowiednie kwalifikacje i kompetencje do pracy na stanowisku objętym naborem oraz doświadczenie osobiste.
                                                                                                                                                                                                                            p.o. Kierownika

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie

Anna Jurek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2020 PCPR.info All right Reserved

stat4u