Jak oceniasz nowy serwis?

Informacja o wyniku postępowania - instalacja elektryczna w budynku biurowym przebudowanym na mieszkania chronione

24.09.2018 r.

Informacja o wyniku postępowania

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1135204w projekcie pn. Centrum Usług Społecznych
w powiecie wieruszowskim

W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności realizowanym przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku biurowym przebudowywanym na mieszkania chronione w ramach realizowanego projektu partnerskiego Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskimwybrana została oferta:

nie została wybrana żadna oferta – postępowanie unieważnione

                       Henryka Sokołowska

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie      

            …………………………………………………….

Czytelny podpis ( imię i nazwisko) osoby sporządzającej Informację

            (Beneficjent/osoba upoważniona)

 

 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2020 PCPR.info All right Reserved

stat4u