Jak oceniasz nowy serwis?

Informacja o wyniku postępowania - świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim"

                                                                                                                                                                                

Data 30.11.2018 r.

Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1147563 w projekcie pn. Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim

W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności realizowanym przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim wybrana została oferta:

Spółdzielnia Socjalna „Wieruszowiak”

98-400 Wieruszów, ul. Wieluńska 32

z ceną za 1 obiad 20,00 zł brutto                                  

                       Henryka Sokołowska

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie      

            …………………………………………………….

Czytelny podpis ( imię i nazwisko) osoby sporządzającej Informację

            (Beneficjent/osoba upoważniona)


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2020 PCPR.info All right Reserved

stat4u