Jak oceniasz nowy serwis?

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Przypominamy, że na terenie powiatu wieruszowskiego został uruchomiony Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Osoba pierwszego kontaktu pełni dyżur w budynku przy ul. Rynek 8/9 (na parterze Wieruszowskiego Domu Kultury). Po BEZPŁATNĄ pomoc można się zgłosić w każdy wtorekw godzinach  8:00 – 12:00, TELEFON: 608 274 141

Aby otrzymać pomoc należy:

· spotkać się z osobą pierwszego kontaktu,

· uzupełnić prosty wniosek o udzielenie pomocy osobie pokrzywdzonej przestępstwem lub świadka przestępstwa,

· przynieść ze sobą dokumenty potwierdzające przestępstwo.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem:

·         przemocy domowej,

·         przemocy fizycznej lub psychicznej,

·         przestępstwa seksualnego,

·         kradzieży/ oszustwa,

·         wypadku drogowego,

·         pozbawienia alimentów,

·         innego przestępstwa

zgłoś się po darmową pomoc prawną, psychoterapeutyczną, psychologiczną, materialną.

Pomoc materialna obejmuję między innymi:

·         pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

·         pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego;

·         pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy;

·         organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

·         pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

·         finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny;

·         usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;

·         finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń;

·         pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

·         pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

·         finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;

·         finansowanie robót budowlanych, tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;

·         zakup urządzeń i wyposażenia.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u