Jak oceniasz nowy serwis?

REKRUTACJA OPIEKUNÓW DO ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH na terenie Gminy Wieruszów w ramach Projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

REKRUTACJA OPIEKUNÓW DO ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH 

na terenie Gminy Wieruszów w ramach Projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie przystąpił jako partner do realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania będą realizowane od stycznia 2018 roku.
Projekt  jest współfinansowany  przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest:
- rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wieruszowskiego.

Usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunów w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej, realizowane są zgodnie z jej indywidualnymi potrzebami.

Poszukujemy osób chętnych, które chcą nieść pomoc osobom  niesamodzielnym z powodu wieku lub niepełnosprawności.

- Jeżeli posiadasz n/w kwalifikacje  do wykonywania jednego z zawodów:
opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, a także ukończyłaś/eś szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej;

lub

- jesteś osobą, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariacie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyłaś/eś minimum
80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi

Prosimy o kontakt
- w biurze Partnera odpowiedzialnego za realizację usługi - MGOPS, ul. Rynek 21,98-400 Wieruszów telefon: 62 7841554, e- mail: swiadczenia@mgops.pl

- lub w biurze Projektu PCPR, ul. Waryńskiego  15 ,98-400 Wieruszów telefon: 62 7831995,


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2019 PCPR.info All right Reserved

stat4u