Jak oceniasz nowy serwis?

Komputery pomagają w zdalnej nauce

Rozwój epidemii COVID-19 spowodował, że uczniowie szkół ponadpodstawowych i część dzieci ze szkół podstawowych wrócili do nauki zdalnej. Dla młodzieży wychowującej się w 47 rodzinach zastępczych i w 3 placówkach opiekuńczo-wychowawczych ta sytuacja nie jest już problemem. Powiat gostyński zakupił dla nich laptopy z dostępem do Internetu.

Powiat gostyński, który organizuje opiekę na swoim terenie dla takich dzieci w formie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, zadbał o środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt ułatwiający naukę zdalną. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, by wesprzeć na terenie powiatu gostyńskiego dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz domy dziecka w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID- 19, zakupiło m.in. laptopy wraz pełnym oprogramowaniem i ze słuchawkami i mikrofonami  dla 87 dzieci oraz dodatkowo rzutniki i głośniki. Sprzęt ten jest z powodzeniem wykorzystywany obecnie w zdalnej edukacji dzieci. Sprzęt komputerowy dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej przekazał jeszcze w sierpniu Janusz Sikora Wicestarosta Gostyński. 

Zostały też zakupione środki ochrony indywidualnej i wyposażenie do bezpośredniej walki  z epidemią (w tym m.in.: maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne).  Zadbano też o wyposażenie do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej, kupując w tym celu łóżka składane.

Działaniami objęto 35 dzieci z placówek, 71 dzieci z pieczy rodzinnej,  55 rodzin zastępczych oraz kadrę placówek - łącznie 312 osób.

Wartość zakupionego sprzętu komputerowego oraz środków ochrony osobistej wyniosła 249 187,00 zł.

Środki na to działanie pozyskało dla Powiatu Gostyńskiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Stało się tak dzięki realizowanemu projektowi unijnemu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”. Z tego środki Europejskiego Funduszu Społecznego na Działanie nr 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014 – 2020 to kwota 210 013,96 zł, a ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pochodzi 39 172,04 zł.


Źródło: PCPR

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u