Jak oceniasz nowy serwis?

O sytuacji w DPS-ach powiatu gostyńskiego w czasie epidemii

Powiat gostyński prowadzi cztery domy pomocy społecznej: w Chumiętkach - dla osób przewlekle somatycznie chorych, w Rogowie - dla osób psychicznie chorych, w Chwałkowie - dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i w Zimnowodzie - dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. W czasie epidemii COVID-19 funkcjonowanie tych placówek wymaga szczególnej organizacji w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzenienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Dbają o to na co dzień pracownicy i dyrekcje domów pomocy społecznej. Mimo, że we wrześniu tego roku nie udało się w pełni zapobiec przypadkom zakażeń wśród mieszkańców i pracowników, to dzięki wyjątkowemu poświęceniu personelu domów pomocy społecznej oraz wsparciu Zarządu Powiatu i Wojewody Wielkopolskiego, a także działań pomocowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i wielu organizacji pozarządowych na czele z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także szpitala w Gostyniu i Powiatowe Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyniu – udało się w miarę szybko opanować niebezpieczne rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 w domach pomocy społecznej.

DPS w Chumiętkach

Powiat gostyński, po doświadczeniach w walce z koronawirusem w DPS w Rogowie, w którym stosowano się do postanowień i procedur rządowych, wypracował własną procedurę odbiegającą od rządowej. Już po stwierdzeniu pierwszego przypadku zarażenia testowani są niezwłocznie (w procedurze rządowej czeka się siedem dni) wszyscy mieszkańcy i dokonuje się ich podziału umieszczając w osobnych strefach osoby zakażone i niezakażone. Testuje się też pracowników. Pozwala to na natychmiastowy podział personelu na osobne, niekontaktujące się ze sobą zespoły, pracujące w strefach dla mieszkańców zakażonych lub dla niezakażonych. Testy prowadzi się dalej w grupie mieszkańców niezakażonych, by wyłapywać ewentualne przypadki pojawienia się zakażenia i odseparowywać kolejnych mieszkańców, jeśli jest taka potrzeba. Jak pokazała sytuacja w DPS w Chumiętkach, procedura wypracowana przez powiat gostyński pozwoliła znacząco zmniejszyć liczbę zakażonych mieszkańców i pracowników.

Obecna sytuacja wskazuje na zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa w domach pomocy społecznej powiatu gostyńskiego. Pozwala to na powrót do w miarę normalnego funkcjonowania tych placówek. Jednak reżim sanitarny i związane z nim ograniczenia (np. zakaz opuszczania placówek przez mieszkańców, zakaz odwiedzin w domach pomocy społecznej oraz zakaz urlopowania mieszkańców do ich rodzin) cały czas obowiązują. Domy pracują jednak ze świadomością, że ponowne pojawienie się zakażeń wśród mieszkańców jest ciągle w wysokim stopniu możliwe.

DPS w Rogowie

Opanowanie wrześniowej epidemii COVID-19 w czterech powiatowych domach pomocy społecznej pozwala obecnie na podsumowanie tamtej sytuacji.

Aktualnie w czterech domach pomocy społecznej, prowadzonych przez powiat gostyński, jeszcze u sześciu mieszkańców z DPS w Chumiętkach i z DPS w Rogowie stwierdza się zakażenie koronawirusem. Cała szóstka przebywa w szpitalach pod okiem lekarzy. Do domów pomocy społecznej wróciło już 94 mieszkańców. To 32 ozdrowieńców z DPS w Chumiętkach i 62 ozdrowieńców z DPS w Rogowie. Niestety, 16 mieszkańców zmarło z powodu zachorowania na COVID-19 i z powodu chorób współistniejących.

Wirus SARS-CoV-2 nie oszczędził też pracowników personelu opiekuńczego i pomocniczego w domach pomocy społecznej. Spośród 230 pracowników zachorowało 44. Obecnie wróciło do pracy już 36 pracowników (12 z DPS w Chumiętkach i 24 z DPS w Rogowie), a 8 przebywa w izolacji domowej (5 z DPS w Chwałkowie i 3 z DPS w Zimnowodzie).

Każdy z czterech domów pomocy społecznej powiatu gostyńskiego wypracował swój, dopasowany do specyfiki mieszkańców i placówki, system bezpieczeństwa. Obecnie w dwóch domach funkcjonuje system pracy rotacyjnej. Pracownicy wchodzący w skład poszczególnych zmian są testowani pod kątem ewentualnego zakażenia się SARS-CoV-2 przed wejściem do pracy.

DPS w Chwałkowie

W razie potrzeby w każdej z placówek tworzone są osobne strefy dla mieszkańców niezakażonych i zakażonych. Personel opiekujący się mieszkańcami z poszczególnych stref nie styka się ze sobą, by ograniczyć do minimum ryzyko przeniesienia się wirusa z jednej grupy do drugiej. Pomieszczenia w placówkach są na bieżąco dezynfekowane. Personel ma zapewnione środki ochrony osobistej.

Dodatkowo przyjęto zasadę, że każdy nowy mieszkaniec, trafiający do domu pomocy społecznej w powiecie gostyńskim, musi posiadać aktualny negatywny wynik testu.

 By wesprzeć pracę domów pomocy społecznej w warunkach epidemii Zarząd Powiatu Gostyńskiego podjął szereg ważnych decyzji. W pierwszym okresie pandemii – wiosennym –  przekazano do PCPR w Gostyniu ponad 40 tysięcy złotych z rezerwy budżetowej powiatu na wsparcie placówek. Zostały dzięki temu zakupione środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, kombinezony, przyłbice, płyny dezynfekcyjne itp.) oraz łóżka polowe dla pracowników pozostających w placówce w czasie kwarantanny lub pracy rotacyjnej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu złożyło też wniosek na konkurs ogłoszony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”. Dzięki temu projektowi, przygotowanemu we współpracy z Domami Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Chwałkowie, Rogowie i Zimnowodzie, powiat gostyński otrzymał  1 814 023,50 zł.

     DPS w Zimnowodzie

          Środki te pozwoliły na znaczące wsparcie funkcjonowania domów pomocy społecznej, prowadzonych przez powiat gostyński. Umożliwiły one dodatkowe działania związane z  zapobieganiem oraz łagodzeniem skutków epidemii COVID-19. Grant finansowy został wykorzystany na: 

  1. utworzenie miejsc pobytu tymczasowego dla nowo przyjmowanych mieszkańców oraz izolatoriów dla mieszkańców, którzy ulegli zachorowaniu lub są w okresie  kwarantanny;
  2. zapewnienie miejsc pobytu tymczasowego dla kadry DPS-ów;
  3. zakup testów na obecność koronawirusa wraz z usługą wykonania dla całej kadry DPS-ów;
  4. zakup środków ochrony indywidualnej dla personelu DPS, były to m.in. rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, przyłbice, kombinezony, fartuchy, płyn do dezynfekcji powierzchni, ochraniacze na obuwie, płyn do dezynfekcji rąk, czepki ochronne, żele antybakteryjne, maseczki z filtrem, gogle ochronne, itp.;
  5. zakup sprzętu i wyposażenia dla zapobiegania skutkom epidemii COVID-19, są to m.in. sprzęt do dezynfekcji powierzchni (ozonatory, dekontaminatory) wraz ze środkami eksploatacyjnymi, maty dezynfekcyjne, parawany medyczne, koncentratory tlenu, ssaki elektryczne przenośne, lampy bakteriobójcze, termometry bezdotykowe, aparatura wspomagająca oddychanie itd.
  6. wypłaty dodatków dla personelu domów pomocy społecznej. Wsparciem tym zostali objęci pracownicy mający kontakt z mieszkańcami DPS pracującymi w stanie zagrożenia zdrowia.

Sytuacja w domach pomocy społecznej powiatu gostyńskiego jest monitorowana i na bieżąco podejmowane są decyzje oraz działania, których celem jest minimalizacja ryzyka rozprzestrzenienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 Mimo że sytuacja zagrożenia epidemicznego trwa, już należą się pracownikom i dyrekcjom domów pomocy społecznej wyrazy szacunku i uznania za pełną poświęcenia pracę na rzecz mieszkańców.


Źródło: PCPR

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u