Jak oceniasz nowy serwis?

Rodzinne popołudnie i Powiatowe obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczeg

Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, czasami musi interweniować państwo. Wówczas dziecku zapewnia się czasowo opiekę i wychowanie poza rodziną. Właśnie wtedy dzieci potrzebują rodziny zastępczej. Rodzicielstwo zastępcze to wyjątkowa forma pomocy rodzicom, którzy nie mogą sami wychowywać swoich dzieci, a dla dzieci to szansa na spokojne dzieciństwo i młodość.

Dla podkreślenia znaczenia rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Gostyńskim obchodzone są od 27 maja Dni Rodzicielstwa Zastępczego. W związku z nimi Stowarzyszenie „DZIECKO” oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zapraszają do udziału w organizowanych działaniach. Potrwają one do 7 czerwca 2019 r. W tym czasie w szczególny sposób będzie promowana idea rodzicielstwa zastępczego. W siedzibie PCPR będzie można pozyskać informacje na temat pieczy zastępczej. Specjalny dyżur pełnili w tym celu 30 maja specjaliści PCPR w Gostyniu, rozmawiając ze wszystkimi, którzy rozważają zostanie rodziną zastępczą. 

Także w kolejnych dniach szczegółowych informacji na temat rodzinnej opieki zastępczej i warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci, będą udzielać specjaliści PCPR w Gostyniu - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej: PP. Lucyna Nowak, Julita Krzyżyńska oraz Martyna Genderka. Są oni dostępni w siedzibie PCPR (ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń) lub pod numerem telefonu 65-572-75-28 i 603-533-381 w poniedziałki od 800 do 1600, we wtorki, środy, czwartki i piątki od 700 do 1500.

Organizatorzy Dni Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Gostyńskim zapraszają też wszystkich chętnych na „Rodzinne popołudnie” w Gostyńskim Ośrodku Kultury „Hutnik” w GostyniuTo wydarzenie odbędzie się 23 czerwca 2019 r. w godzinach od 14.00 do 17.00 - w pierwszą niedzielę wakacji.

Dla Rodzin, które zechcą spędzić czas na wspólnej zabawie, przygotowano:

 - występy artystyczne i sportowe,

- warsztaty rękodzielnicze i plastyczne,

- fotobudkę,

- kącik gier planszowych,

- pokaz zabytkowych pojazdów,

- pokaz karate

i inne atrakcje.

                W czasie „Rodzinnego popołudnia” – ok. godz. 14.15 – nastąpiogłoszenie wyników konkursów plastycznego oraz na hasło promujące rodzicielstwo zastępcze.

                Stowarzyszenie „DZIECKO” oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zapraszają dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół z terenu powiatu gostyńskiego do udziału w konkursach:

  1. Konkurs plastyczny „W Rodzinie siła”– prace, będące wyobrażeniem dziecka na temat rodziny, wykonane w dowolnej technice należy przesyłać (odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem) lub złożyć osobiście w terminie do dnia 7 czerwca 2019 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń.

Każda praca plastyczna powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika, nazwę przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko, imię i nazwisko oraz numer telefonu do rodzica/opiekuna dziecka. Do pracy konkursowej należy załączyć podpisane przez rodziców/opiekunów uczestnika oświadczenia, których treść zawierają załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu:

http://www.gostyn-pcpr.info/Konkurs%20plastyczny%20-%20regulamin%20z%20zalacznikami.pdf

  1. Konkurs na hasło promujące rodzicielstwo zastępcze

Propozycje hasła można przesyłać mailowo na adres lucynanowak@gostyn-pcpr.infodo dnia 7 czerwca 2019 roku. Uczestnikom Konkursu pozostawia się dowolność co do formy i długości hasła, pod warunkiem, że promuje ono ideę rodzicielstwa zastępczego. Uwaga!!! W konkursie na hasło mogą brać udział także osoby dorosłe. Regulamin wraz załącznikami:

http://www.gostyn-pcpr.info/Konkurs%20plastyczny%20-%20regulamin%20z%20zalacznikami.pdf

Regulaminy konkursów również są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń i na stronie internetowej  www.gostyn-pcpr.info.

 

Konkursy i spotkanie „Rodzinne popołudnie” zostały dofinansowane z dotacji środków Fundacji EY i środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO”.


Źródło: PCPR

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2020 PCPR.info All right Reserved

stat4u