Inne w kategoriiZobacz więcej (archiwum)

Jak oceniasz nowy serwis?

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie uczącej się (jeśli jest to osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się). Zasiłek przysługuje osobie uczącej się, do ukończenia 24 roku życia.


Rodzicom oraz opiekunom dziecka, prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do czasu ukończenia przez dziecko pełnoletności, albo do czasu ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia. Jeżeli osoba kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, może otrzymywać zasiłek do ukończenia 24. roku życia.


Wysokość zasiłku rodzinnego od 1 września 2006 r.:
1) 48 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 64 na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 68 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Podstawa prawna: Rozporządzenie rady Ministrów z 18 lipca 2006 r., w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych; Dz.U. z 19 lipca 2006 r. Nr 130, poz. 903.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u