Inne w kategoriiZobacz więcej (archiwum)

Jak oceniasz nowy serwis?

Zasiłek stały

Świadczenie obligatoryjne, przysługujące na podstawie art. 27 ust. 1 osobie zdolnej do pracy, lecz niepozostającej w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji i systematycznym współdziałaniu w postępowaniu leczniczym, rehabilitacyjnym oraz edukacyjnym, jeżeli dochód rodzinny nie przekracza dwukrotnego dochodu określonego zgodnie z art. 4, a dziecko jest uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego.


Zasiłek stały z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem nie przysługuje osobie, której dziecko przebywa w całodobowym ośrodku rehabilitacyjnym lub innej placówce zapewniającej opiekę, przez co najmniej 5 dni w tygodniu, a także osobie otrzymującej zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek przedemerytalny albo świadczenie przedemerytalne.


W 2000 roku pomoc w tej formie przyznano 69 485 osobom, średnio 9,2 m- ca w ciągu roku, w kwocie po 356,9 zł. m- nie. Wydatki z budżetu państwa na zasiłki stałe wyniosły w 2000 roku 228 374 674 zł.

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u