Inne w kategoriiZobacz więcej (archiwum)

Jak oceniasz nowy serwis?

Zasiłek stały wyrównawczy

Świadczenie obligatoryjne, przysługujące na podstawie art. ust. 4 ustawy o pomocy społecznej osobie samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód jest niższy od *określonego kryterium dochodowego.
Jeżeli osoba nie posiada żadnego dochodu to zasiłek stały wyrównawczy jest równy kryterium dochodowemu gdy posiada dochody niższe od kryterium dochodowego to wysokość zasiłku stałego wyrównawczego jest równa różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem tej osoby.
W 2000 roku 83 383 osoby uzyskały pomoc w tej formie, średnio przez 9,6 miesiąca w ciągu roku, w kwocie 270,2 zł. m -nie. Wydatki z budżetu państwa na zasiłki stałe wyrównawcze wyniosły w 2000 roku 217 265 990 zł.


*Do ustalenia, czy rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc społeczną spełnia kryterium dochodowe, uprawniające do otrzymania pomocy finansowej, przyjmuje się następujące kwoty (netto):
1. na osobę samotnie gospodarującą - 461,00 zł
2. na pierwszą osobę w rodzinie - 418,00 zł
3. na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat - 294,00 zł
4. na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat - 210,00 zł


Suma kwot przynależnych, według powyższego wyszczególnienia, wszystkim wspólnie zamieszkującym członkom rodziny, stanowi kryterium dochodowe, które jest porównywane z ich zsumowanymi dochodami. Jeśli dochody rodziny nie przekraczają tak ustalonego kryterium dochodowego rodzina posiada uprawnienie do pomocy finansowej bezzwrotnej.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u